Edebi Mektuplar

Edebî mektuplar açık olarak bir dergide veya gazetede yayımlanır. Yazar, birine hitaben herhangi bir konudaki görüşlerini, düşüncelerini, duygularını anlatır. Ancak asıl amaç bu duygu, düşünce ve görüşleri herkese anlatmaktır. Edebî mektuplardan yazıldıkları döneme ait sanat, edebiyat ve fikir olayları hakkında bilgi edinmek de mümkündür. Edebiyat dünyasında tanınmış sanatçılar birbirlerine yazdıkları mektuplarla genelde fikir ve sanat olaylarını, eserleri tartışırlar. Olaya bağlı sanatsal türlerde de edebî mektuplardan yararlanılır. Özellikle hikâye ve roman türlerinde kahramanların hayatlarını, ruh hâllerini, duygularını, düşüncelerini, anlayışlarını daha etkili anlatmak için zaman zaman mektuplar araç olarak kullanılmıştır. Hatta kahramanların birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşan romanlar da vardır.

Özel Mektuplar

Birbirinden uzakta bulunan yakın akraba veya arkadaşların haberleşmek, bir olayı aktarmak, bilgi vermek, ortak düşünceleri paylaşmak gibi çeşitli amaçlarla yazdıkları ve sadece yazanla okuyanı ilgilendiren mektuplardır. Özel mektuplar, konularına göre değişik isimlerle anılır: “Aile mektupları, tebrik mektupları, teşekkür mektupları, davet mektupları (davetiyeler), taziye mektupları, özür mektupları” gibi. Özel mektupların gizliliği söz konusudur ve bu gizlilik kanunla korunmuştur.

Mektup Türleri

Mektuplar “edebî mektuplar”, “özel mektuplar”, “resmî mektuplar”, “iş mektupları” ve “açık mektuplar” olmak üzere temelde beşe ayrılır. Bunların dışında manzum şekilde, yani şiir olarak yazılan mektuplar da vardır.

Makale Nedir ?

Herhangi bir konu hakkında bir görüşü dile getirmek, bir düşünceyi dile getirmek-savunmak, bir tezi kanıtlamak, bir fikri ortaya koymak için yazılan düşünce yazılarıdır. Aklımıza gelen her alanda örneğin; tarih, coğrafya, sanat, edebiyat, internet, sağlık, yaşam, teknoloji gibi alanlarda makale ortaya konulabilir.

Resmi Yazı Nedir ?

Kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlamak amacı ile kullanılan yazılı belgelere Resmi Yazı denir. Yazılan yazılar gönderen veya gönderilenin derecesine, yazının konularına göre bölüm, biçim ve ifadeler değişebilir. Yazıların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve çıkabilecek karmaşıkları önlemek amacı ile TSE belli standartlar belirlemiştir ve bu standartlar da değişmezdir.